LA SOCIETAT DEL RENDIMENT

London Park Royal Series 2020, LA SOCIETAT DEL RENDIMENT, IVAM, Alcoi, Spain. Group show. 2020